Видове Фойерверки

"КЪНИ-ФОЙЕРВЕРК" ЕООД разполага с постоянна наличност на богата гама от висококачествени пироизделия. Според желанието на клиентите сме винаги в готовност да предлагаме достатъчни количества от основните категории най- употребявани фойерверки.

Фойерверките се разделят на три големи фамилии:

Въздушни фойерверки

Наземни фойерверки

Водни фойерверки

Въздушните фойерверки са изделия , които след изстрелване от земята, проявяват ефектите си във въздушното пространство на височина която достига над 1000 метра.

Това са:

Звездно кълбо

Представлява контейнер с изстрелващ заряд, закъснител и пиротехнически заряд и/или шумопораждащ състав. Изделието се изтрелва от специална мортира след точно определено време се взривява на различна височина в зависимост от калибъра на звездното кълбо. Разпръсква пироелементи /звезди, комети, серпентини, бомбети, сирени, кросети и др./ под формата на букет, обемна сфера или някаква фигура /пръстен, сърце, звезда, буква.../ Звездните ефекти са най-често с имена на растения: хризантеми и божури със сърцевини и двойни, тройни, четвърни разпръсквания и промени на ефекта; рози, далии, върби, палми, диадеми, хризантеми. Съществуват ефекти с увеличена продължителност: паяжини, корони, брокатови корони, камуро и др., калибрите на изделията са от 40 мм до 600 мм.

Римска свещ

Картонена тръба , съдържаща редуващи се изтласкващи заряди, пиротехнически заряди и закъснители. Изтрелва последователно пиротехнияески заряди, произвеждащи зрителен / звезди, киомети, кросети / и звуков /серпентини, свирки, кракер/ ефект или серия от такива ефекти изстреляни от една тръба.

Ракети

Съставени са от корпус /фойерверк/, закрепен на насочваща се пръчка. Изкачват се в небето на различна височина в зависимост от калибъра и се взривяват съпроводени със светлинен и звуков ефект. Ракетите се изстрелват с помощта на тръба.

Пиробатерия

Представлява сбор от еднозарядни тръби свързани последователно със закъснител и групирани и обособени като едно изделие. След запалване пиробатерията извършва последователно изстрелване и разпръскване на различни пиротехнически елементи, произвеждащи във въздуха цветни, трептящи или свистящи ефекти.

Назаемни фойерверки

Назаемните фойерверки произвеждат своите еферкти на земята, на пилони, колчета или в ръка. Произвеждат разнообразни зрителни и звукови ефекти. Изстрелват нажежени частици, оцветени пламъци, конфети, дим придружен или не от звукови ефекти и пращене. Тук спада и сценичната пиротехника.

Сред тях най- популярни са пиратките,бенгалските огньове, конфетите, огнените колела и фонтаните.

Водни фойерверки

Водните фойерверки са изделия, изстреляни от брега, кораб, сал или мост, които произвеждат своите ефекти единствено на фона на вода или под вода /подводно осветяване/. Биват два вида водни фойерверки изстреляни от ръка и изстреляни с помощта на мортира.