Фойерверки

Окриването на фойерверките е станало преди около 2000 години в Китай, когато местен готвач по случайност смесил три съставки, които често се срещат в кухнята - селитра (калиев нитрат и заместник на солта), сяра (запалително твърдо вещество) и въглища (от овъглени дърва). Готвачът забелязъл, че ако се запали тази купчина, тя гори с голяма сила. Той още забелязъл, че ако същите съставки се смесят и тогава се запалят, то те по-скоро се взривяват, отколкото да горят.Така бил открит барутът.