Сценична пиротехника

Сценична пиротехника

Сценичните пиротехнически изделия спадат към групата на наземните фойерверки.

Това са стационарни изделия, за които е характерно , че ефектът им се развива без разлитане на конструктивни елементи.Тези изделия произвеждат светлинни снопове с разнообразни цветове съставени от нагорещени частици . Според типа на изстреляния елемент се получават различни светлинни ефекти

  • Верижни: разпръскване на „топящи се иглички“ /златист цвят/;

  • Електрически: разпръскване на люспи и нагорещени парченца /бял цвят/;

  • Цвят: оцветен пламък, придружен с разпръскване на нагорещени метални частици;

  • Цветни зрънца: разпръскване на малки звездички

Видове сценични пиротехнически изделия:

Фонтани. При възпламеняване се образува "стълб" нагоре от ярки огнени искри . Височината на ефекта при различните видове изделия е от 0,5 м. до 15 м. Времетраенето на ефекта при различните изделия е от 15 сек. до 90 сек. Фонтаните биват: сребърен, брилянтен, златен, цветен, с цветни искри и др.

Вулкани. Разновидност на фонтана, при който ефектът "израства" постепенно нагоре. Златен гейзер. Изригва мощна струя огън и искри без дим. Височина на стълба от 2 до 8 метра. Времетраене от 15 сек. до 60 сек.

Водопади. Поставят се на високо и при възпламеняване "изливат" поток от нажежени искри. Височина от 5 до 50 метра. Времетраене до 90 сек. Използват се за подчертаване уникалността на определен обект и неговата украса. Това обикновенно са сгради и водни обекти.

Китайски колела и слънца. Въртележки с цветен огън и ореол от искри. Разнообразие от ефекти: кръгове и спирали с променлив цвят, посока и диаметър. Съпровод от звукови ефекти.

Симулатори на термични експлозии. Произвеждат оранжев пламък, последван от значително отделяне на дим.

Факли. Горят със силен цветен пламък (бял, зелен, червен, син, жълт, оранжев, виолетов) и бял пушек. Времетраене от 10 сек до 3 минути.

Димки- при горене оцветителите се изпаряват на много фини частици които създават гъст облак от цветен дим. Времетраенето им най-често е от 30 сек до 5 мин.

В последно време факлите и димките намират най-широко приложение сред футболните фенове за осъществяване на различни хореографии по време на футболнитe срещи.