Въпроси

Какво определя цената на пиротехническото шоу /заря/ ?

 Основни ценообразуващи фактори на пиротехническото шоу са:

-Брой на изстрелите. Възможно е да бъдат единични или в група, успоредни или последователни.

-Калибър на използваните изделия.

-Видовете пиротехнически ефекти.

-Времетраенето на зарята.

-Наситеността и интензитета при изстрелване на фойерверките. Интензитета на изстрелитесе определя от интервала между два последователни изстрела или интервала между две отделни групи изстрели. Също така от възможността да бъдат произведени във времето успоредни или последователни изстрели.
-Консумативи, свързани с приготвянето на пиротехническото шоу – ел. запалки, фитили, монтажни елементи и др.
-Място на разполагане на пиротехническите изделия – с оглед достъпността на терена - на покрив, на вода или трудно достъпна местност.

-Държавни и административни такси свързани с пренасянето и употребата на взривните вещества.
-Транспортни разходи за пиротехническите изделия.

-Охрана.
-Други разходи. 

 Кога най- късно да поръчаме пиротехническо шоу /заря/ ?

Не по-късно от 10 работни дни преди събитието. Това е необходимо за да бъдат получени съответните разрешения, от съответните инстанции, за реализиране на мероприятието.

Тези разрешения се издават само на лицензирани пиротехнически фирми.Разрешено ли е сами да си проведем пиротехническо шоу /заря/ ?

Разрешено е законово сами да си организирате и проведете пиротехническо шоу /заря/ за вашето тържество, нужно е да закупите пиротехнически изделия от категория 2 и 3 - пиробатерии, римски свещи, ракети, фонтани, ..

Обърнете се към нас, за консултация при избора на подходящи за Вашето събитие пиротехнически изделия.